Năm sinh dd/mm/YY > VinaPhone

10 Số 11 SốGiá tiền TổngMạng di dộngPhong Thủy +/-Đặt muaGiỏ hàng
10912.301.065500,000275/5 Đặt mua
20913.18.09.73.1,000,000417/3 Đặt mua
30919.16.08.671,000,000475/5 Đặt mua
40919.13.05.761,000,000417/3 Đặt mua
50919.13.03.751,000,000388/2 Đặt mua
60919.12.03.761,000,000386/4 Đặt mua
70919.12.03.711,000,000337/3 Đặt mua
80919.12.02.751,000,000366/4 Đặt mua
90919.12.02.741,000,000355/5 Đặt mua
100919.16.02.711,000,000366/4 Đặt mua
110919.16.02.731,000,000386/4 Đặt mua
120919.12.02.771,000,000386/4 Đặt mua
130919.18.02.691,000,000455/5 Đặt mua
140919.12.05.801,000,000355/5 Đặt mua
150919.12.08.731,000,000406/4 Đặt mua
160919.13.01.661,000,000366/4 Đặt mua
170919.13.02.781,000,000406/4 Đặt mua
180919.1.302.801,000,000335/5 Đặt mua
190919.13.03.981,000,000437/3 Đặt mua
200919.13.05.951,000,000428/2 Đặt mua
210919.13.07.971,000,000468/2 Đặt mua
220919.13.07.951,000,000448/2 Đặt mua
230919.13.08.971,000,000477/3 Đặt mua
240919.13.09.981,000,000497/3 Đặt mua
250919.13.09.721,000,000417/3 Đặt mua
260919.16.01.751,000,000397/3 Đặt mua
270919.16.05.961,000,000466/4 Đặt mua
280919.16.05.981,000,000486/4 Đặt mua
290919.16.07.961,000,000486/4 Đặt mua
300919.16.07.971,000,000497/3 Đặt mua
310919.16.08.731,000,000446/4 Đặt mua
320919.16.08.971,000,000506/4 Đặt mua
330919.16.08.751,000,000466/4 Đặt mua
340919.16.09.801,000,000435/5 Đặt mua
350919.16.09.701,000,000426/4 Đặt mua
360919.18.05.981,000,000506/4 Đặt mua
370919.19.07.741,000,000477/3 Đặt mua
380919.18.03.761,200,000446/4 Đặt mua
390916.170.3701,500,000346/4 Đặt mua
400919.18.02.931,500,000426/4 Đặt mua
410919.13.10.981,500,000417/3 Đặt mua
420919.19.10.873,000,000457/3 Đặt mua
430829.050.9996,000,000515/5 Đặt mua 

Version 2.0 mobile support - Thiết kế bởi: www.stv.vn